verzameling
Waarom spel als middel gebruiken in je praktijk? In het kort: omdat het werkt, eenvoudig en doelgericht. En waarom werkt het?
Diverse neurologische onderzoeken tonen aan dat het brein geen onderscheid maakt tussen de werkelijkheid en de verbeelding. Het maakt voor het leerrendement van de deelnemer niet uit dat je doet alsof iets in het hier en nu plaatsvindt, terwijl het om een herinnering of een fictieve situatie gaat.
Maar ook zonder de werking te verklaren, weten we intuïtief dat er zo weinig nodig is om een spelwerkelijkheid te creëren, waarbij inzichten in het communicatieve denken en handelen voor het oprapen liggen. Het is indrukwekkend voor degene die oefent, voor de toeschouwers en ook voor jou als coach | trainer | facilitator.
Praktisch
Met concrete vragen en casussen uit eigen praktijk focus je op leerbehoefte. Je gereedschapskist vult zich met technieken, werkvormen en methodieken.

Intens
Het brein wordt door spel meervoudig zintuiglijk geactiveerd. Hoe kun je leren nog meer intensiveren?

Creatief
Spel en theater zijn de bron. Wij kennen de kracht van verhalen, beelden, inleven, verplaatsen, improvisatie en experiment. Er ontvouwen zich meerdere perspectieven.

Persoonlijk
Je bewustzijn is een instrument. Door je waarneming en ervaring nog effectiever onder woorden te brengen, versnelt en verdiept het leren.