leergang trainer
Voor trainers die met individuele vragen werken in groepen. Je wilt meer dynamiek in je programma’s, zodat je speels kunt ingaan op theorie en bij het oefenen van leervragen. Je wilt verder dan het rollenspel. Hoe krijg je de hele groep actief in onderzoek, bewustwording en experiment?

Deze leerroute bestaat uit drie modules en duurt zes dagen.

 

Module 1 | Allemaal van de stoel
Je eigen spel, warming ups en energizers.
– switch in je eigen positie van objectieve trainer naar empathische medespeler
– breng je deelnemers in beweging met activerende oefeningen
Duur: 2 dagen

Module 2 | Actief vaardigheden aanscherpen
Verdieping in vaardigheidstraining.
– haal meer uit rollenspelen en oefeningen
– wordt een expert door te variëren
Duur: 2 dagen

Module 5 | Maak je model dynamisch
Ontdekken en toepassen van jouw favoriete theorie en model.
– maak de leercirkel compleet door de werking van een theorie te laten ervaren
– exploreer de praktijkvraag van de deelnemer in het model ‘op de vloer’
Duur: 2 dagen

Inschrijven? | Klik hier