Je kent het vast wel. Je begeleidt een groep, verzorgt een training of doet een rollenspel en er wordt een patroon zichtbaar. De eerste keer was het toevallig, de tweede keer was opmerkelijk, nu is het de derde keer en mag het een patroon heten.

Je kent je repertoire als trainer, coach of trainingsacteur. Je benoemt, je betrekt, je spiegelt. Hoe mooi zou het zijn als je een aantal actieve werkvormen hebt die de onderliggende dynamiek zichtbaar maken. Dat de deelnemers niet alleen bedenken, maar ook ervaren hoe het systeem werkt. Dat je met de groep niet verstrikt raakt in taalconstructies, maar dat er zichtbaar en voelbaar wordt wat onder de oppervlakte speelt en de baas is geworden in de interactie.

Wat is het
In deze tweedaagse module geven we een praktische vervolg aan de principes van het systeemdenken. Gezins- en relatietherapeuten stonden aan de basis van deze manier van denken die sinds de jaren negentig in toenemende mate zijn weg vindt naar teams en organisaties in Nederland. Gesteund door het werk van o. a. Joep Choy, Marijke Spanjersberg en Arend Ardon. Deze module  bestaat uit handreikingen en ervaringsgerichte oefenvormen gebaseerd op het systeemdenken.

Thema’s
– patronen herkennen
– begrippen als circulaire causaliteit en interpunctie hanteren
– inzicht in de kracht van de onderstroom.
– werking van paradoxen ervaren

Resultaat
Aan  het einde van deze module kun je:
– De werking verschillende systemen herkennen.
– Werkvormen inzetten die systeemdenken bij deelnemers bevordert.
– Oefenvormen toepassen die systemische dynamiek zichtbaar maakt.

Voor wie is deze module geschikt?
– Je bent als trainer of coach bekend met de theoretisch basis van het systeemdenken en je loopt in de praktijk tegen toepassingsvragen aan.
-Je wilt de principes van het systeemdenken leren kennen. Je leert beter door te ervaren en te experimenteren dan door te lezen of te luisteren.
– Je bent een trainingsacteur of ervaringsgerichte trainer. Je werkt met veel verschillende modellen en wilt je werk verdiepen door de systemische bril op te zetten en consequent anders naar patronen te kijken.

Duur
Twee dagen van 9.30 – 16.30 uur

Voorbereiding
Aangedragen artikel lezen
Casus voorbereiden om in te brengen

Inschrijven? | Klik hier