wijziging-stoffer-en-blik-en-accent-kopie
Het blijft vreemd om de werkelijkheid om te zetten in een model. Dat wat er intuïtief, driedimensionaal en zintuiglijk tussen mensen gebeurt, maken we plat en talig. Het is noodzakelijk om ordening aan te brengen, een model vergoot het begrip. Edoch, hoe fraai je ook kunt tekenen en hoe goed je de Roos van Leary, de logische niveau’s van Bateson of RET uit kunt leggen: met enkel een flip-over of beamer blijft een groot deel van de betekenis onzichtbaar. Hoe sla je een brug tussen de theorie en de beleving van je deelnemers?

Wat is het
In deze module leer je toveren met modellen. De schematische weergave vouw je uit in de ruimte en je nodigt de deelnemers uit een plek in te nemen. Je laadt de verschillende posities met voorbeelden uit de praktijk; zo maak je de werking van de theorie voelbaar. Door te variëren in de volgorde van uitleg en ervaring blijft het voor de deelnemers uitdagend. Door je timing wordt de verdieping van de theorie een intense belevenis. Je bedient op een vanzelfsprekende manier meerdere leerstijlen. Je versnelt en verdiept inzicht.

Thema’s
– van model naar beleving en vice versa
– variëren in dosering theorie vs. ervaring
– gebruik van ruimte, rol en attributen
– het tot leven brengen van matrixen en andere modellen

Resultaat
Aan het eind van de module kun je:
– weet je hoe je een model dynamischer kunt maken.
– (bege)leid je deelnemers naar de kern van het model.
– heb je inspiratie om een overbekend programmaonderdeel nieuw leven in te blazen.
– kun je de stapsgewijs een interventie ontwikkelen.

Disclaimer: in deze module leer je geen modellen, we werken met modellen die je in je eigen praktijk gebruikt.

Duur
Twee dagen van 9.30 – 16.30 uur

Voorbereiding
Aangedragen artikel lezen
Casus voorbereiden om in te brengen

Inschrijven? | Klik hier